Racetiger Sve navedene cijene se odnose samo na skije, dakle bez vezova.
Racetiger GS Racing Power Switch Racetiger SL Racing Power Switch Racetiger SL Racing
cijena: 5.310,00 kn cijena: 5.310,00 kn cijena: 3.945,00 kn
 
Racetiger SC Titanium    
   
cijena: 3.240,00kn    
 
 
Tigershark Sve navedene cijene se odnose samo na skije, dakle bez vezova.
Tigershark 10 Feet Power Switch Tigershark 10 Feet White Tigershark 8 Feet
cijena: 5.310,00 kn cijena: 3.320,00 kn cijena: 3.320,00 kn
     
     
The Grizzly Sve navedene cijene se odnose samo na skije, dakle bez vezova.
The Grizzly    
   
cijena: 5.310,00 kn    
     
     
Tiger Sve navedene cijene se odnose samo na skije, dakle bez vezova.
Crosstiger Carbon    
   
cijena: 3.945,00 kn    
     
     
Unlimited Sve navedene cijene se odnose samo na skije, dakle bez vezova.
AC 50 AC 30 AC 3Motion
cijena: 4.070 ,00 kn cijena: 3.285,00 kn cijena: 1.420,00 kn
 
AC    
   
cijena: 1.380,00 kn    
     
Attiva Sve navedene cijene se odnose samo na skije, dakle bez vezova.
Fuego Aire Agua
cijena: 3.320,00 kn cijena: 2.105 kn cijena: 1.420,00 kn
     
Cielo    
   
cijena: 1.365,00 kn    
     
     
Junior Sve navedene cijene se odnose samo na skije, dakle bez vezova.
Racetiger GS Junior Racetiger SL Junior  
 
cijena: 1.135,00 kn cijena: 1.135,00 kn  
     
     
Motion iPT Wide Ride    
iPT WR 14.0 D iPT WR 12.0 D  
 
cijena: 1.855,00 kn cijena: 1.520,00 kn  
     
Motion iPT  
Motion iPT 12.0 Tigershark    
   
cijena: 1.325,00 kn    
     
Motion iPT Demo  
Motion iPT 14.0 Tigershark D    
cijena: 1.855,00 kn    
     
3Motion  
3Motion 10.0 3Motion Attiva 10.0  
 
cijena: 760,00 kn cijena: 760,00 kn